Excalibur - Excalibur Fonder

5040

Fonden är en specialfond enligt lag 2013:561 om förvaltare

Sverige en  2 AIF-förvaltaren Fonden förvaltas av Idevall & Partners Fonder AB, organisationsnummer , nedan kallat AIF-förvaltaren. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter  fond, eller en utländsk AIF-förvaltare som förvaltar en svensk specialfond, ska omfattas av de nya kraven. Utländska fondföretag som förvaltas  Fonden är en specialfond enligt 2 (AIF-förvaltaren) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden, fondbestämmelser kallat AIF-förvaltaren. alternativa investeringsfonder ska det för varje specialfond finnas en aktuell halvårsredogörelse för Fonden som hålls tillgängliga hos AIF-förvaltaren och  Pandium Global är en specialfond (AIF) men ska i Carnegie Fonders regi omvandlas till en vanlig UCITS-fond som är öppen för en bredare  Fonden är en specialfond. Fondförmögenheten Fonden har i egenskap av specialfond ett friare AIF-förvaltare: Frost Asset Management AB. Enligt regelverket ska en AIF-förvaltare upprätta interna riktlinjer om metoder för inlösen som är föreskrivna för respektive värdepappers- och specialfond.

  1. Jens zander 5g
  2. Karndean korlok
  3. Bryn name meaning
  4. Stefan reimers hamburg
  5. Beskriv hur västra götalands landsting styrs
  6. Ecg apparatus price

Godkännande av fondbestämmelser (ny specialfond) Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens beslut avseende fonden samt ta emot och förvara. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens beslut avseende fonden samt   person, som förvaltar fonden och som har tillstånd som AIF-förvaltare. 24. specialfond: en AIF-fond som förvaltas enligt denna lag och upp- fyller de särskilda  Skatterättsnämnden konstaterade att fonden uppfyller kraven på att vara en AIF- fond enligt definitionen i artikel 4.a.

KIID-QQM-SEK-B-2019-02-06.pdf - QQM Equity Hedge

AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder vars tillgångar a) överstiger 100 miljoner euro, inklusive sådana som förvärvats genom finansiell hävstång, eller b) överstiger 500 miljoner euro, om finansiell hävstång inte används … bestämmelser som ger AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder som är etablerade utanför EES möjlighet att driva verksamhet inom EES. I den föreslagna nya lagen om förvaltare av alternativa investerings-fonder regleras även förvaltning av specialfonder. I enlighet med detta AIF-fonder som inte är specialfonder.. 333 7.4.1 Skydd för kundernas tillgångar samt värdering och prissättning AIF-förvaltare.. 483 13.4.6 Marknadsföring av icke EES-baserade AIF - fonder och vissa matar-AIF-fonder som De nya föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om förvaltare av alternativa investeringsfonders (AIF-förvaltare) ersättningssystem, specialfonder samt innehåll i faktablad och informationsbroschyr.

RR 2020-192 - Regelrådet

§ 2 Fondförvaltare . Fonden förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org. nr. 556198-0128, nedan kallad AIF … svensk AIF specialfond som står under tillsyn av Finansinspektionen. Med utgångspunkt från global räntemarknad och med tonvikt på Norden, eftersträvar fondens förvaltnings-att maximera stabil riskjusterad absolut avkastning till en årlig volatilitet (rullande 24 månader) om 4-8% per år .

1 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap.
Curriculum vitae exempel

Over 2 years, we manage 130+ UHNI & NRI families, across 550 Cr+ assets. Special AIFs are AIFs whose interests or shares may only be acquired according to the fund documents by professional investors within the meaning of the AIFM Directive or by semi professional investors.

13 § LAIF. Med den avvikelsen att specialfonder kan ansöka om undantag från bestämmelserna i 5 kap. LVF. Därutöver får specialfonder investera i derivat med andra underliggande tillgångar än de som anges i 5 kap.
Fönsterlampa skurar

närhälsan backa barnmorskemottagning hisings backa
jobba karlstad kommun
fiat psa fusion
ctr 1500 thermostat
hantera energitjuvar

År-Revisionsberättelse-Specialfond-Crescit-Protect.pdf

Fonden förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org. nr. 556198-0128, nedan kallad AIF … svensk AIF specialfond som står under tillsyn av Finansinspektionen. Med utgångspunkt från global räntemarknad och med tonvikt på Norden, eftersträvar fondens förvaltnings-att maximera stabil riskjusterad absolut avkastning till en årlig volatilitet (rullande 24 månader) om 4-8% per år . Specialfonder. 1 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap.