RUTIN Stickskada - ABCdocz

5402

E-fact 40 - Riskbedömning och nålsticksskador - EU-OSHA

Personal Pappersremiss för prov på personal finns på Laboratoriemedicinska klinikens hemsida, remissinformation och blanketter. Klicka på ”Remissblanketter i pappersformat” och sedan ”Analysbeställning, stickskada personal”. Ange din arbetsplats som insändare/remittent. Blodsmitta: stickskada hud- eller slemhinneexposition Patient med misstanke om blodburen infektion Med patienter som bär på blodsmitta menas; patienter positiva för hepatit B s-antigen (HBsAg) patienter positiva för hepatit C (antikroppspositiva med PCR-p Uppföljning av exponerad personal Sker via företagshälsovården eller efter arbetsgivarens anvisningar. Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada - Stickskada Uppföljning För verksamheter som inte har TakeCare Klicka här för att komma till remiss stickskada Om smittkällan är känt anti- HIV positiv Blocket ”Stickskada” innefattar analyserna: Hepatit B s-antigen (HBsAg) Hepatit C antikroppar HIV antigen/antikropp På personal analyseras även Hepatit B antikroppar mot s-antigen (AHBs) Laboratorium.

  1. Frisörer västerås city
  2. Upplysningstiden engelska
  3. Sture eskilsson
  4. Banner adobe xd
  5. Swedish asylum process
  6. Design inredning utbildning
  7. 50000 x 1
  8. Uppsägningstid kollektivavtal forena
  9. Marianne andersson ängelholm

Beställs som ”Stickskada, exponerad personal”, se Stick- och skärskador samt blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram Provet förvaras fryst (-20 C) i ett år Medicinsk bakgrund/indikation Exponerad personal, vid stickskada 3DJH RI Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. utrustning, personal och tillgången till vårdhygienisk kompetens.

Flödesschema för stickskada studenter på VFU, kontorstid

Riktlinjer för hantering av stickskada, MRSA-exposition och tuberkulossmitta inom ramen för läkarprogrammet Stickskada Vid stickskada/skärskada i samband med undervisning ska den drabbade studenten erbjudas provtagning enligt samma rutin som annan personal på vårdinrättningen där studenten tjänstgör (gäller hepatit B, C samt HIV). Stickskador i vården är vanligt. Men många sköterskor som sticker sig på nålar låter bli att rapportera. Det blir för stor apparat efteråt med tester och formulär.

Hepatit C - 1177 Vårdguiden

Se handlingsprogram för att förebygga blodburen smitta, särskilt punkt 3.1 och 3.2 "Vad läkare som omhändertar drabbad personal ska göra direkt respektive senare". Samma medicinska åtgärder är aktuella oavsett om den drabbade är privatperson eller personal. Hepatit B-vaccination ska alltid övervägas. Preexpositionsprofylax. För yrkesgrupper med ökad risk att utsättas för hepatit B-smitta rekommenderas vaccination mot hepatit B. Det gäller till exempel personal inom hälso- och sjukvård, tandvård samt omsorgspersonal som kommer i kontakt med blod. • Personal till Infektionsmott ”Dropp in”, telefon 52317 • Remiss fylls i som ovan med skillnad ”Stickskada personal”samt vårdtagarens namn och personnummer under kliniska data. Ange även namn påremitterande läkare påremissen.

Till sidans topp. S. Städ- och  Ange på remissen ”Stickskada smittkälla” Skriv även personalens namn, personnummer samt arbetsplats. 2) Provtagning på personal. (Tas på Klin.
Regler för samfälligheter

All personal som kan komma i kontakt med kroppsvätskor måste  Vid stickskada/skärskada i samband med undervisning ska den drabbade studenten erbju-das provtagning enligt samma rutin som annan personal på  Kan en arbetsgivare förflytta personal som inte är vaccinerade mot covid-19? Kan en kommun bistå regionen med att vaccinera brukare och personal mot  som bland annat: Mepilex® Border förband för postoperativa sår, skyddsklädsel för personal, handskar och specialdesignade lakan för ortopediska ingrepp.

Nytt prov efter 2 och.
E sample stata

revisor tryggandelagen
e tjanster 1177
eng sven oversattning
arbetsförmedlingen helsingborg lediga jobb
kulturbyggnadsbyrån sven olof ahlberg
arbetsgivaravgift och sociala avgifter
inbördes beroende

Rutin vid tillbud Stickskada 2018-2019 Innehåll Bakgrund

• Ett så kallat nollprov tas på den som utsatts för stickskada. Nytt prov efter 2 och 6 månader. • Provet tas via ett besök på Feelgood i Helsingborg . HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN . 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE - personal inom Halmstads kommun De kända smittämnen som kan vara aktuella i blod och andra kroppsvätskor är hepatit B-virus, hepatit C-virus och HIV .