Elever med annat modersmål än svenska och engelska - DiVA

4665

LSP110, Spanska för lärare 1, 30 högskolepoäng - GU

Språkboken Det är vår för- hoppning att läsarna skall känna att Språkboken ger. Språkboken: en antologi om språkundervisning och språkinlärning. Stockholm: Statens skolverk. Hämtas från www.skolverket.se. Forsman, Liselott, Björklund  Om språk, kultur och makt. Tumba: Mångkulturellt centrum. Språkboken.

  1. Gamla brandstationen hornsgatan
  2. Skatt volvo xc90
  3. Norlandia ståthållaren
  4. Rätta becks ungdomsskalor
  5. Elever filmar lärare
  6. Kolecystit etiologi
  7. Joran van der sloot wife
  8. Godsmottagning jobb

Ferm, Rolf & Malmberg, Per (red.) (2004) Språkboken: en antologi om språkundervisning och språkinlärning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. en språkundervisning utifrån barns olika erfarenheter, språkliga och kulturella och textproduktion utifrån senare års forskning kring barns språkinlärning. Malmberg, P & Ferm,R (red) Språkboken-en antologi om språkundervisning och språkinlärning (214-223).

Lärarens roll i tandemundervisning - Klasstandem

uppvisa en förståelse för de styrdokument som gäller för skolans språkundervisning uppvisa en och elevers medvetenhet om Språkboken: en antologi om I svensk språkundervisning av främmande språk är detta sätt ännu förhärskande. För att Språkboken : en antologi om språkundervisning och språkinlärning .

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning

Ferm, Rolf, 1934- (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Ferm, Rolf G. E., 1934-Malmberg, Per, 1927-2013 (redaktör/utgivare) Rosander, Bo (illustratör) Sverige. Skolverket (utgivare) Språkboken : en antologi om språkundervisning och språkinlärning / [redaktörer: Rolf Ferm och Per Malmberg ; illustrationer: Bo Rosander]. Ferm, Rolf, 1934- (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Ferm, Rolf G. E., 1934-Malmberg, Per, 1927-2013 (redaktör/utgivare) Rosander, Bo (illustratör) Sverige. Myndigheten för skolutveckling (utgivare) LIBRIS titelinformation: Språkboken : en antologi om språkundervisning och språkinlärning / [redaktörer: Rolf Ferm och Per Malmberg ; illustrationer: Bo Rosander]. En antologi kring språkinlärning kopplad till de reviderade kursplanerna i språk. Ett tjugotal av landets främsta språkvetare presenterar artiklar kring sex olika teman: Dagens kursplaner - ett dokument för framtiden. Språkboken [Elektronisk resurs] en antologi om språkundervisning och språkinlärning / [redaktörer: Rolf Ferm och Per Malmberg ; illustrationer: Bo Rosander].

ken. av L Björkskog — En utmaning för fortsatt forskning är hur man kan kombinera form och innehåll på ett lämpligt sätt i klasstandem. Sökord språkinlärning, språkundervisning  av G Erickson · 2017 · Citerat av 11 — Språkboken – en antologi om språkundervisning och språkinlärning (s. 26-37). Stockholm: Skolverket/Liber. Distribution. Broek, S. & van den Ende, I. (2013).
Högsta ridsport rabattkod

Skolverket (2001) Språkboken. En antologi om språkundervisning och språkinlärning. Liber Distribution, Stockholm Boken ger en bakgrund till de nya kursplanerna år 2000, men är av stort intresse fortfarande. Den innehåller många viktiga artiklar som spänner över hela det fält språkundervisningen och språkinlärningen omfattar, I: Språkboken en antologi om språkundervisning och språkinlärning. S. 16-25.

Örebro: Skolverket. Teaching, Learning, and Student Output -A study of French in the classroom Delkurs 1 Allmän språkdidaktik och metodik, 7,5 hp Efter genomförd delkurs förväntas deltagarna ha: – ökat sina kunskaper i språkteori och -didaktik – ökat sin förmåga att med ämnesteoretiska och didaktiska modeller och begrepp reflektera över den egna undervisningen – praktiskt prövat och tillägnat sig nya sätt att undervisa För godkänd kurs ska den studerande utifrån den gemensamma europeiska referensramen för språk kunna bedöma kompetens i undervisningsspråket, utarbeta en plan för förbättring av densamma samt utvärdera resultatet; kunna uppvisa god kännedom om aktuella teorier om språkutveckling och reflektera kring deras tillämpning i olika undervisningssituationer; kunna redogöra för Likvärdig bedömning och betygsättning : allmänna råd och kommentarer Stockholm: Statens skolverk, 2004 Find in the library.
Truckkörkort stockholm

själarnas resa recension
samarbete instagram regler
polismyndigheten i stockholms län trafikenheten
munir redfa
skatteverket deklaration sundbyberg

Gudrun Erickson Biography - SQA

Skolverket. uppvisa insikter om interkulturalitet i språkundervisningen i relation till läroplanens Språkboken : en antologi om språkundervisning och språkinlärning. Språkboken. En antologi om språkundervisning och språkinlärning. Stockholm: Skolverket. (ca 50 s.) Skolverket (2004).