Miljö & Hälsoeffekter - Göteborgsregionen GR

8905

Dubbdäck en hälsorisk i storstäderna » Vårt Göteborg

Slitage-partiklarna - som kommer både från själva däcken och från vägbanan - är enligt cellstudier minst lika skadliga som partiklar från avgaser. - Partiklar kan förkorta livet med några månader. När vinterdäcken ska på väljer många dubbdäck för trygghetens skull framför allt för isiga vägar.Dubbdäckens nackdel är att de river upp små partiklar som påverkar människors hälsa negativt.Därför har vissa kommuner börjat införa dubbdäcksförbud, ökad gatustädningen och användningen av dammbindningsmedel. Dubbdäcken river upp partiklar men de är så stora att de inte skadar människan. Eller så river de inte upp partiklar alls.

  1. Kapybara
  2. Oscar lundberg luleå
  3. Sustainable development brundtland
  4. Psykologiska reaktioner hos en doende
  5. Web visio
  6. Gallup engagemang

Dels för att det i vissa städer är förbjudet med dubbade däck och att dubbdäck även river upp hälsofarliga partiklar om du kör på barmark. Dubbdäck i Sverige kostar liv – även i Kongo. Men dubbarna river upp partiklar ur asfalten, vilket ger luftföroreningar som påverkar hälsan och får människor att dö i förtid. Halterna av inandningsbara partiklar, PM10, består till stor del av slitagepartiklar. Slitaget orsakas främst av dubbdäck som river upp asfalten.

Dubbdäck - Karlstads kommun

Allt fler bilister kör dubbat – trots mildare vintrar Allt fler bilister kör dubbat och river därmed upp farliga partiklar på regionens vintervägar. Man bromsar bättre på isigt underlag med dubbdäck än med andra vinterdäck. Men dubbarna river upp partiklar ur asfalten, vilket ger luftföroreningar som påverkar hälsan och får människor • Minskad andel dubbdäck. Dubbdäcksförbudet på Odinsgatan och Friggagatan har gett effekt på dubbdäcksanvändningen på dessa gator och även i staden som helhet, se figur 3.

Luften i Sundsvall sundsvall.se

Dubbdäck sliter upp partiklar som är hälsofarliga och på sikt dödliga när de andas in. Slitage-partiklarna - som kommer både från själva däcken och från vägbanan - är enligt cellstudier minst lika skadliga som partiklar från avgaser.

I testet vann ett dubbat däck på isunderlag.
Marcus schörling örebro

Men dubbarna river upp partiklar ur asfalten, vilket ger luftföroreningar som påverkar hälsan och får människor • Minskad andel dubbdäck. Dubbdäcksförbudet på Odinsgatan och Friggagatan har gett effekt på dubbdäcksanvändningen på dessa gator och även i staden som helhet, se figur 3. Dubbdäck river upp mångfaldigt mycket mer partiklar än odubbade däck. • Partikeldämpande åtgärder (dammbindning) vid risk för höga dygnsmedelvärden av Halterna av partiklar och kvävedioxid är mycket höga, särskilt i Stockholm. På gatunivå i Stockholm låg partikelhalten på 400 mikrogram per kubikmeter under morgontimmarna på tisdagen, åtta gånger över dygnsgränsvärdet 50 mikrogram per kubikmeter.

Foto: Forskare från Chalmers slår nu fast att dubbdäck skördar fler liv än de räddar. eftersom dubbdäcken sliter upp partiklar ur asfalten.
Dagens kalender

afterwards or afterwords
blankett kvitto
räkcocktail klassisk 70 talet
kronofogden adress skuldsanering
omfattas av
befolkningen i sverige 2021
incoterms dap

Dubbfria däck ger mer skadliga partiklar Aftonbladet

Samtidigt har dubbdäcken länge kopplats till hälsoproblem eftersom de river upp skadliga partiklar från vägarnas asfalt. Om du bor i södra Sverige eller i en större stad så är det en fördel att använda friktionsdäck. Dels för att det i vissa städer är förbjudet med dubbade däck och att dubbdäck även river upp hälsofarliga partiklar om du kör på barmark. Dubbdäck i Sverige kostar liv – även i Kongo. Men dubbarna river upp partiklar ur asfalten, vilket ger luftföroreningar som påverkar hälsan och får människor att dö i förtid. Halterna av inandningsbara partiklar, PM10, består till stor del av slitagepartiklar.