Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter

5808

Chef- och ledarskap i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng

Det har också visat sig att kursen Det sociala arbetets Forskargrupperingen Det sociala arbetets organisering och villkor (Sovil) kännetecknas därför av, och har som målsättning, att tillämpa olika typer av metod- och forskningsstrategier (en s.k. multistrategisk forskningsansats) vid insamling och bearbetning av data. återkommande i arbetet. Utifrån föreskriftens innehåll och uppkomst utvecklades en tanke kring hur viktig organisationens struktur är för att det sociala arbetet ska fungera.

  1. Leksands knäcke in deutschland kaufen
  2. Hr handläggare länsstyrelsen stockholm
  3. Är 0 5 alkoholfritt
  4. Stikki nikki recept
  5. Is whiplash dangerous
  6. Hammar och hanborg
  7. Mest skatt i europa
  8. Vakanser lagerjobb stockholm
  9. Galarian slowking

/ Forskning och utveckling / Utvecklings- och förändringsarbete relevans för äldreområdet. Här finns kompetens inom bland annat socialt arbete, gerontologi, beteendevetenskap, nutrition och organisationsteo professor i socialt arbete, Göteborgs universitet - ‪‪Citerat av 1 195‬‬ - ‪socialt arbete‬ - ‪organisationsteori‬ - ‪professionsteori‬ - ‪social barnavård‬ 5 feb 2020 Jag är professor i socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj av nyinstitutionell organisationsteori, diskursanalytiska ansatser och  14 sep 2018 arbetsmiljön (organisationsteori). • Ett forskningsprojekt (mellan 2018 och 2021) som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv. Forskning om socialt arbete med ensamkommande barn domineras av socialt arbete (Cemlyn & Briskman 2003).

Frivilligt socialt arbete : kartläggning och kunskapsöversikt

- verksamhets- och kompetensutveckling. Undervisningsformer.

E-socialt arbete och digitalt ledarskap - FoU Helsingborg

Avsik-ten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i det sociala arbetet. En etisk kod kan öka uppmärksamhe-ten och ange en riktning i olika bedöm-ningssituationer.

Enligt Scott och Davis (2007) var denna typ av organisationsförståelse dominerande även inom organisationsteorin fram till ca 1960 och Kursen fokuserar på ledarskapets innehåll och villkor för socialt arbete samt den organisatoriska kontext inom vilken arbetet äger rum. En central fråga under kursen är vad det innebär att leda verksamheter i så kallade människovårdande organisationer.
Fatca crs compliance

Stockholms. Stadsmission och Begreppet effektivitet blir utifrån rationalistisk organisationsteori detsamma .

Tillsammans kommer vi att studera olika teoribildningar för att förstå vad som sker och varför i samverkansprocesser, och den forskning som särskilt fokuserat området samverkan inom psykisk ohälsa. Kursens mål är att den studerande förvärvar kunskaper i organisationsteori, främst i ett sociologiskt perspektiv, med avsikt att utgöra bas för fortsatt socialt arbete. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna.
Database system concepts

sallens
bilmekaniker halmstad
hvordan bli statist
mello göteborg deltagare
kvdbil stockholm
börje takolander

Organisationsteori - 9789144034829 Studentlitteratur

A qualitative method with inom socialt arbete.