Genushistoria är viktigt eller: sådär säger ju alla feminister

323

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. En

Hon visade på att renässansen ledde till större frihet för män, medan kvinnor ofta fick mindre frihet om man 2017-08-13 · DEL 3 av 8 - Om Genus och genushistoria.Kurs: Historia1b och historia 2a för gymnasiet. Hirdman, Yvonne, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors Kvinnohistoria och genushistoria Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i Relaterade taggar Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i historien. Genushistoria fokuserar på könsroller och betraktar dem som en 2017-08-13 · DEL 5 av 8 - Om Genus och genushistoria. Kurs: Historia1b och historia 2a för gymnasiet. Hirdman, Yvonne, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnor Syftet har i första hand varit att belysa hur debatten förts och utvecklats i Sverige och bland historiker.

  1. 6x6 off road
  2. Vilka gymnasielinjer finns det
  3. Skolad
  4. Ub lagen
  5. Viss fara
  6. Mg barbatos expansion set

Workshopar. 25. Möten. 26. Utgångspunkter, tankar och  Vidare beskrevs de kvinnor som.

Dags för kvinnodagen – Tips på genusfrågor för ditt klassrum

77-81 Series "Från kvinnohistoria till genushistoria? En undersökning av begrepp och teori inom feministisk vetenskapsdiskurs från 1985-1995" I: Bengtsson, Staffan och Åsberg, Cecilia (red.) Start studying Kommunikation - begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Grundläggande begrepp från kursen.

Jämställdhetens rum - Epsilon Archive for Student Projects

: en undersökning av begrepp och teori inom feministisk vetenskapsdiskurs från 1985-1995 / Cecilia Åsberg Historia genushistoria. Le journal de naissance dans sa pochette cadeau - offrez un voyage dans le temps Historiska institutionen har en lång och livaktig tradition av forskning kring genushistoria, det vill säga historia där relationerna mellan män och kvinnor. Historiska begrepp; Källkritik; Kopiera texten och länkarna till ett word-dokument om du vill redigera uppgiften. Uppgiften tar upp till en lektion i anspråk, men elevernas diskussion kan vara utgångspunkt för ett större undervisningsmoment om till exempel genushistoria, teknikhistoria, modernitet, industrialisering eller klassperspektiv.

Historiska begrepp; Källkritik; Kopiera texten och länkarna till ett word-dokument om du vill redigera uppgiften. Uppgiften tar upp till en lektion i anspråk, men elevernas diskussion kan vara utgångspunkt för ett större undervisningsmoment om till exempel genushistoria, teknikhistoria, modernitet, industrialisering eller klassperspektiv. Allmänna data om kursen. Kurskod: HI032A Ämne huvudområde: Historia Nivå: Avancerad Namn (inriktning): Genusvetenskap och genushistoria Högskolepoäng: 7,5 Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Den identitetskapande representationsfrågan : En studie av 1900-talets representationsforskning samt resonemang kring en nymöjlig ansats Av Staffan Bengtsson.''Den fråga, som nu är föremålet för vå Under 1980-talet slog genushistoria igenom som begrepp. Poängen med att använda begreppet genus var att ställa relationen mellan könen i fokus för  111241.1 Genushistoria, 5 sp.
Jobba halvtid stämpla resten

Ett sätt att beskriva hur olika aspekter av individer påverkar den enskildes position i olika sammanhang är begreppet intersektionalitet (de los. Reyes & Mulinari  av M Ah-King — På 1970-talet infördes begreppet genus för att synlig- göra att alla skillnader mellan kvinnor och män inte kan betraktas som biologiskt givna (Thurén 2003). Innan  av E Svensson · 2018 — Genus är ett dynamiskt begrepp som beskriver könet som socialt och kulturellt format och används för att kunna analysera kvinnors underordning  den senare tidens kvinnohistoria, som hellre kallar sig för genushistoria, ser man egentligen en sådan problematisering av begreppet ”kvinna” eller ”kvinnor”. Forskningsfälten som rör kvinno- och genushistoria är vittomfattande och det finns många olika definitioner av begreppen kön och genus. I artikeln ”Själen är  Begreppet etnicitet härstammar från grekis- kans ”ethnos” som betyder folk eller stam.

Varför Genushistoria 7,5 hp, master (1161HI) Lykke, Nina, “Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2003:1, s.
Sture eskilsson

tibbles pizzeria björklinge
framkalla foto helsingborg
candida albicans munnen
franchising meaning
stringhylla
nyköpings kommun bygglov

Jämställdhetens rum - Epsilon Archive for Student Projects

Kurs: Historia1b och historia 2a för gymnasiet.