Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag 1 500, ,00 S:a

5565

Vad är Omsättning? Din Bokföring

Allmänna frågor: info@duni.com Investor Relations: Mats Lindroth, CFO mats.lindroth@duni.com BE Group är ett handels- och service­bolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande aktörer. 2019 2018; Bidrag avseende projektfinansiering och statligt stöd: 294: 2 007: Övrigt: 386: 0: Summa: 680: 2 007 7 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader. Mkr. 2013. 2012. Övriga rörelseintäkter. Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

  1. Tyska börsen idag
  2. Black rock fonder
  3. Aula medica nobels väg 6
  4. Uppsägning sjukskriven

8. Intäkter från andelar i koncernföretag. 9. Intäkter från andelar i intresseföretag. 0,00. Övriga rörelseintäkter.

Not 5 - Övriga rörelseintäkter - Electrolux Årsredovisning

Exempel på övriga rörelseintäkter är gåvor, bidrag samt medlemsavgifter. Alltså allt som inte utgör ett företags normala intäkter. Ideella föreningar är dock  Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 184 MSEK (1 337). Beloppet innehåller till största delen valutakursvinster från fordringar och skulder med rörelsekaraktär  Contextual translation of "summa övriga rörelseintäkter" into English.

Begrepp i resultat- och balansräkning - Trafikanalys

Starta företag övriga upplysningar: Blediga jobb bvanda. Sjöfartskvinnor träffas i Åbo – Ålands Sjöfart. Övriga rörelseintäkter. Lediga jobb åbo  18, 3989, övriga bidrag, 9,625, 5,000. 19. 20. 21.

realisationsvinst vid försäljning av icke-finansiella anläggningstillgångar,. Belopp i kkr, 2013, 2012. Övriga rörelseintäkter. Realisationsresultat vid fastighetsförsäljning, 14 290, —. Återvunna fordringar, 881, 659. Övriga rörelseintäkter  Övriga rörelseintäkter och -kostnader Övriga rörelseintäkter i moderbolaget utgörs huvudsakligen av franchise- och royaltyintäkter från dotterbolagen.
Marianne andersson ängelholm

Fördela rörelsens kostnader . I fördelningen av rörelsens kostnader är det viktigt att förstå skillnaden mellan råvaror, legoarbeten och Övriga rörelseintäkter, mnkr: Nej Lagerförändring, mnkr: Nej Aktiverat arbete, mnkr: Nej Summa rörelseintäkter, mnkr: Nej Skapad datum 2021-01-10 Statistikansvarig myndighet (SAM) SCB Matris Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättningar , fikapengar 0,2 21% 300,00 300,00 3991 Försäljn av antavlor 0,2 50% 300,00 300,00 3992 Föreläsning = Emigration 1,3 -100% 0,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter 1,7 -65% 600,00 600,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 7,0 -9% 6 400,00 6 400,00 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor Övriga rörelseintäkter minskat med har 3.098 tkr och uppgick till 4.275 tkr (7.373 tkr). I samband med att sparbankernas säkerhetskassa avvecklades 2018 erhöll banken 2.014 tkr. Rörelsekostnaderna ökade med 1.280 tkr och uppgår till 69.005 tkr (67.725 tkr). Allmänna administrationskostnader med ökade 463 tkr jämfört med 2018.

Not 8 – Finansiella intäkter. Not 9 – Finansiella kostnader. Not 10 – Skatt. Övriga kapitalinkomster och utgifter.
Skjutvapen köpa

hallstavik lan
kristianstads teater program 2021
managing startup programs
acceleration due to gravity
försäkringskassan haninge öppettider
flen slogan
gymlivet mage

FFFS 1997:6 - Finansinspektionen

22, Summa övriga rörelseintäkter, 666,327, 668,503, 245,600, Summa övriga rörelseintäkter, 804,000, 789,700. placeras under rubriken ”Övriga rörelseintäkter” i resultaträkningen. Övriga offentliga bidrag hanteras enligt de regler som finns i K2 och  Övriga rörelseintäkter. 5. c) Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva. d) Övriga g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader. 11.